Tomy ES-215

ติดต่อขอรับฟังรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9715800 หรือ 08-6332-7470, 08-1823-4027

Description

รายละเอียดเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอแบบอัตโนมัติ (Autoclave) ผลิตภัณฑ์ Tomy รุ่น ES-215

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมระบบอุ่นตัวอย่างแบบตั้งพื้น สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อใช้งานในที่ต่างๆ ได้ง่าย
 2. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

คุณสมบัติทางเทคนิค

 1. ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor control พร้อมระบบ Delayed Start Timer
 2. เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อชนิดใส่ของด้านบน โดยห้องนึ่งมีขนาดความจุประมาณ 22 ลิตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 248 มิลลิเมตร และมีความลึกประมาณ 450 มิลลิเมตร
 3. ห้องนึ่งและฝาปิดทำด้วย Stainless Steel ส่วนของฝาปิดครอบกันความร้อนด้วยพลาสติกสีขาวอย่างดี
 4. ฝาปิดมีระบบล็อคแบบมือหมุนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่บริเวณกึ่งกลางของฝาเพียงจุดเดียว และเปิดฝาออกโดยการเลื่อนออกด้านข้างซึ่งง่ายและเบาแรงในการใช้งาน
 5. สามารถปรับตั้งอุณหภูมิการใช้งานภายในห้องนึ่งได้ตั้งแต่ 105 ถึง 123 °C โดยแสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้าดิจิตอลขนาดใหญ่ สามารถปรับเพิ่ม/ลดได้ครั้งละ 1 °C
 6. สามารถใช้งานที่ความดันในห้องนึ่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 147 kPa หรือ 21.3 psi และมีเกจ์แสดงความดันสามารถแสดงความดันได้ในช่วง 0-250 kPa หรือ 0-36.3 psi
 7. สามารถปรับตั้งเวลาการนึ่งฆ่าเชื้อได้ตั้งแต่ 1-240 นาที หรือตั้งการทำงานแบบต่อเนื่องได้ และเวลาในการอุ่นตัวอย่างได้ตั้งแต่ 1-8 ชั่วโมง โดยแสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้าดิจิตอลขนาดใหญ่
 8. มีตัวทำความร้อนแบบ Stainless steel electric heater ขนาด 1.5 kW เป็นแหล่งความร้อนในการนึ่ง
 9. มีระบบ Graphic process display แสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่อง และมีสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการทำงาน
 10. มีระบบความปลอดภัยของตัวเครื่องดังนี้
  • ระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงผิดปกติ (Over Temperature) ซึ่งจะตัดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่ตั้งไว้ประมาณ 5 °C
  • มีระบบป้องกันความดันในเครื่องสูงเกิน (Over Pressure) เครื่องจะตัดการทำงานเมื่อพบว่าความดันภายในสูงเกินกว่าระดับปกติ และมี Pressure Release Valve สำหรับป้องกันอันตรายจากการเกิดภาวะความดันสูงเกิน
  • มีระบบเตือนเมื่อระดับน้ำในห้องนึ่งต่ำกว่าระดับปกติ
  • มี Ground Leakage Breaker ตัดการทำงานเมื่อพบกระแสไฟรั่วมากกว่า 30 มิลลิแอมป์
 11. มีถังน้ำทำด้วยวัสดุ Polypropylene ขนาดความจุประมาณ 3 ลิตร เพื่อรองรับไอน้ำที่เกิดจากการนึ่ง
 12. มีล้อที่ด้านล่างของเครื่องนึ่ง 4 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
 13. มีตะกร้าสำหรับใส่ของสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ใบ
 14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และผู้ขายได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยตรงจากหน่วยงานที่ต้องได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC)
 15. มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายและมีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อการบริการหลังการขาย
 16. รับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี

autoclave Tomy215 315