สินค้าหมดแล้ว

เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 76% v/v

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

MC-24 TOUCH MICROCENTRIFUGE

เครื่องเขย่าแบบหมุนหลายทิศทาง Rollers and rotators

ROTO-THERM™ INCUBATED TUBE ROTATORS

เครื่องกวนสาร Magnetic stirrer

DIGITAL HOTPLATE STIRRERS

เครื่อง PCR Machines

TC9639 Thermal Cycler

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ Autoclave

BioClave™ Research Sterilizers

เครื่องมือวิเคราะห์

เครื่องมือทั่วไป

เครื่องโฮโมจีไนซ์ Homogenizer

BeadBug™ Microtube Homogenizer

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

Universal Centrifuge Z306

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

Orbi-Shaker™ XL

ตู้อบลมร้อน Hot air oven

SNOL 120/300 LSN11

อะไหล่ยานยนต์ไฟฟ้า

ALL PRODUCTS

NEWS