บริการของเรา

- บริการสอบเทียบเครื่องมือ Spectrophotometer และ pH Meter (ดูใบรับรองห้องปฏิบัติการได้ที่นี่)
- บริการซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
- ให้คำปรึกษา อบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา ระบบประกันคุณภาพ ทั้งในและนอกสถานที่
- บริการออกแบบเครื่องมือต้นแบบ สำหรับใช้ในงานวิจัย โดยทีมงานนักวิชาการและวิศวกรที่ชำนาญการ
- บริการออกแบบ ปรับปรุงระบบ Alternative Energy และ Renew Energy

ข่าวประชาสัมพันธ์

latest products

ATOMIC ABSORPTION

PG instrument AA500FG

973,000.00฿

ATOMIC ABSORPTION

PG instrument AA500G

834,000.00฿

SPECTROPHOTOMETER

PG instrument T60U

SPECTROPHOTOMETER

PG instrument T60V

FLAME PHOTOMETER

PG instrument : FP902

HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC)

PG instrument LC200 : High Performance Liquid Chormatography