UV Lamp สำหรับเครื่องพิมพ์

Description

คุณสมบัติ :

1. ใช้คลื่นแสงจึงลดโอกาสสูญเสียความร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ความร้อนด้วยวิธีอื่น
2. สามารถสร้างความร้อนได้อย่างรวดเร็วและปล่อยให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว
3. คลื่นแสงมีประสิทธิภาพสูง
4. ให้ความร้อนโดยปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรก
5. ให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
6. ให้ความเข้มแสงในพื้นที่ที่ต้องการ
7. เคลือบทอง หรือเซรามิค เพื่อเป็นตัวสะท้อน
8. ใส่ประกอบได้อย่างง่ายดาย
9. สามารถทำตามสเปคของท่านได้พ์