BOD Incubator (BIC-140)

Untitled-1

Description

ตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ

  • สำหรับงานทดสอบหาค่า BOD แบะงานบ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิต่ำ
  • ควบคุมอุณหภูมิแบบ Digital PID Controller
  • จอแสดงผล  แสดงผลอุณหภูมิที่กำหนด และอุณหภูมิภายในตู้บ่มเพาะเชื้อ
  • มีพัดลมหมุนเวียนของอากาศภายในตู้ เพื่อความสม่ำเสมอของอุณภูมิภายในตู้
  • ระบบทำงานแบบ non-frost ละลายน้ำแข็งที่ระบบทำความเย็นอัตโนมัติ
  • ชั้นวางตัวอย่างทำจากสแตนเลส จำนวน 5 ชั้น
  • มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องและไม่กลับมาทำงานเองจนกว่าจะทำการ Reset โดยผู้ใช้งาน

`3