AlcoMate Breathalyzer

ติดต่อขอรับฟังรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9715800 หรือ 08-6332-7470, 08-1823-4027

Description

เครื่องตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
รุ่น AlcoMATE Prestige AL-6000-SILVER

Dual Mode of Alcohol Detector (Sensing & Measurement ) , Portable breath alcohol tester to check sensing & measurement

  • Sensing Mode : Zero, Low , High
  • เหมาะสำหรับตรวจ พนักงานขับรถของโรงงาน
  • สำหรับตำรวจ ตรวจจับ คนเมาแล้วขับ
  • รับประกัน 6 เดือน