ชุดฝึกสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. ชุดฝึกทำหน้าที่แสดงการทำงานของตู้ประจุไฟฟ้า หรือสถานีประจุไฟฟ้า (Electrical vehicle supply Equipment, EVSE)
2. ชุดฝึกแสดงการทำงานของชุดควบคุมการประจุไฟฟ้าส่วนที่อยู่ภายในรถยนต์ (On Board Charger)


ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจการทำงานอย่างเป็นระบบของวงจรไฟฟ้า การสื่อสาร เพื่อให้สามารถใช้งาน ซ่อมและติดตั้งระบบได้อย่างปลอดภัย โดยอ้างอิงมาตรฐาน IEC62196-2 Type 2 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทย

ภาพชุดฝึกสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

 

ติดต่อขอรายละเอียดชุดฝึกเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ☎️ 02-9715800 ต่อ 25