ชุดฝึกยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 5 สถานี

ชุดฝึกพัฒนาสร้างขึ้นมาจากยานยนต์ไฟฟ้าที่มีใช้งานในประเทศไทย เพื่อให้ระบบและมาตรฐานตรงกับที่ สมอ. กำหนด
สถานีประกอบด้วย

1.ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า และส่วนควบคุม

2.ชุดแบตเตอรี่แรงดันสูง

3.ชุดประจุไฟฟ้าและกระจายไฟฟ้าแรงดันสูง

4.ชุดบังคับเลี้ยว

5.ชุดปรับอากาศและส่วนควบคุมอุณหภูมิ

ชุดฝึกสามารถออกแบบให้ฝึกทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ทั้งระบบและแยกเจาะจงเฉพาะส่วนได้

ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า

และส่วนควบคุม

ชุดฝึกยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 5 สถานี

ชุดปรับอากาศ

และส่วนควบคุมอุณหภูมิ

ติดต่อขอรายละเอียดชุดฝึกเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ☎️ 02-9715800 ต่อ 25