ชุดฝึกยานยนต์ไฟฟ้าที่สร้างมาจากยานยนต์ที่ใช้งานจริง

             ชุดฝึกจะถอดชิ้นส่วนเกือบทั้งหมดจากยานยนต์ที่ใช้งานจริง มาติดตั้งบน Chassis ที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะ จุดประสงค์เพื่อแสดงชิ้นส่วนการต่าง เพื่อการศึกษา วิจัย หรือทดสอบ โดยไม่มีโครงสร้างตัวถังเดิมปิดบังไว้สามารถทดสอบได้ขณะที่จอดอยู่กับที่และวิ่งด้วยความเร็วเหมือนรถใช้งานจริง

ติดต่อขอรายละเอียดชุดฝึกเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ☎️ 02-9715800 ต่อ 25