1500W BLDC Motor (BLDC-108)

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ขนาด 48V1500W เหมาะสำหรับทำพาหนะขับเคลื่อนไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โกคาร์ทไฟฟ้า ความเร็วรอบ 3200 – 5000 rpm ทำความเร็วมอเตอร์ไซค์ได้ประมาณ 50 – 60 กม./ชม.

SKU: a9dcbcf84c2c Category: