เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

Showing 1–12 of 13 results

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

Benchmark: Incu-Shaker™ Mini Shaking Incubator

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

Benchmark: ORBI-SHAKER™ JR.

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

N-BIOTEK’s Shaker with Touch Screen

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

N-BIOTEK’s Shaking Incubators With Touch Screen

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

N-Biotek: Medium Shakers NB-101M

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

N-Biotek: NB101S Mini Shaker

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

N-Biotek: Rocker NB-104

อ่างควบคุมอุณหภูมิ Water bath

N-Biotek: Shaking Water Bath

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

Orbi Shaker™ CO2 (BT4000)

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

ORBI-BLOTTER™

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

Orbi-Shaker™

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

Orbi-Shaker™ MP Microplate Shaker