เครื่องอ่านไมโครเพลท Microplate reader

แสดง 1 รายการ

เครื่องอ่านไมโครเพลท Microplate reader

SmartReader 96, Microplate Absorbance Reader