เครื่องอ่านไมโครเพลท Microplate reader

แสดง 2 รายการ

เครื่องอ่านไมโครเพลท Microplate reader

SmartReader 96, Microplate Absorbance Reader

เครื่องอ่านไมโครเพลท Microplate reader

SmartReader UV-Vis Microplate Reader