เครื่องมือวิทยาศาสต์อื่นๆ

Showing 13–24 of 56 results

เครื่องมือวิทยาศาสต์อื่นๆ

Constant temperature cell holder for T60V/T60U (CH16-1)

เครื่องมือวิทยาศาสต์อื่นๆ

Constant temperature holder for T80/80+ (CH188-1)

เครื่องมือวิทยาศาสต์อื่นๆ

Constant temperature holder for T90/T92+ (CH19-1)

เครื่องมือวิทยาศาสต์อื่นๆ

Constant temperature sample holder for T70/70+ (CH181-1)

เครื่องมือวิทยาศาสต์อื่นๆ

D2-100 Deuterium Lamp for T60 UV Visible Spectrophotometers

เครื่องมือวิทยาศาสต์อื่นๆ

D2-200 Deuterium Lamp for T70, T80 and T92 series of UV Visible Spectrophotometers

เครื่องมือวิทยาศาสต์อื่นๆ

DS16-1-Angle adjustable sample holder for T60V/T60U

เครื่องมือวิทยาศาสต์อื่นๆ

DS181-1 – Angle adjustable holder for T70/70+

เครื่องมือวิทยาศาสต์อื่นๆ

EZ Pack™ Agarose

เครื่องมือวิทยาศาสต์อื่นๆ

FLUORESCENCE SPEC PACK

เครื่องมือวิทยาศาสต์อื่นๆ

Green Solution Fume Hood

เครื่องมือวิทยาศาสต์อื่นๆ

High-Temperature Furnaces/Sintering Furnaces