เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

Showing 1–12 of 23 results

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

Compact Centrifuge Z206-A

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

IKA mini G

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

LC-8™ CENTRIFUGE

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

MC-12 HIGH SPEED MICROCENTRIFUGE

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

MC-24 TOUCH MICROCENTRIFUGE

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

myFuge™ 12 Mini Centrifuge

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

MYFUGE™ 5

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

myFuge™ 5 Microcentrifuge

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

MyFuge™ Mini centrifuge

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

PLATEFUGE™ MICROCENTRIFUGE

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

Refrigerated Microcentrifuge Z216-MK

เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuges

SPRINT™ 6H CLINICAL CENTRIFUGE