มธ.โมเดลจักรยานยนต์ไฟฟ้า มธ.นำร่องโครงการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย

มธ.โมเดลจักรยานยนต์ไฟฟ้า มธ.นำร่องโครงการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย นายวันชัย มีศิริ ผู้เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้า และผู้จัดการทั่วไปบริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จะแถลงข่าวเปิดตัวโครงการใช้จักรยานยนต์ (จยย.)ไฟฟ้าใน มธ. ศูนย์รังสิต ในงานบางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ มอเตอร์โชว์ 2019 วันที่ 26 มี.ค.นี้ ภายใต้หลักการให้นักศึกษาเช่าหรือซื้อรถจักรยานยนต์แต่สามารถชาร์ตไฟฟ้าได้ฟรี โดยจะมีการติดตั้งสถานีชาร์ตไฟฟ้าตามอาคารเรียน และหอพัก และสถานที่ต่างภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มติดตั้งและใช้งานได้วันที่ 1เม.ย.นี้ โดย มธ.ได้จัดเตรียมรถจยย.ไฟฟ้าไว้แบบไม่จำกัด ขนาด60-65 ซีซี ใช้ไฟฟ้า250 วัตต์ ราคาประมาณ 30,000 บาท ความเร็ว 45 กม.ต่อชม.เป็นไปตามกฎหมายที่กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)กำหนด ทั้งนี้จยย.ไฟฟ้าสามารถชาร์ตไฟ1ชม.วิ่งได้ประมาณ 50 กม. และในอนาคตจะมีการออกแบบ จยย.ไฟฟ้าให้ชาร์ตไฟได้ตั้งแต่ 1-6 ชม.และวิ่งได้ไกลกว่าเดิม นายวันชัย กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาการส่งเสริมการใช้รถจักรยานในพื้นที่ มธ.ล้มเหลว เพราะอากาศร้อน เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้มีวิน […]

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจและการใช้งานเครื่อง Spectrophotometer Model 1205

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจและการใช้งานเครื่อง Spectrophotometer Model 1205 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับบริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด จัดฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง Spectrophotometer Model 1205 และความรู้ความเข้าใจเครื่อง Spectrophotometer วิธีการสอบเทียบเครื่องสำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิคสอบเทียบในระบบ ISO 17025 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 โดยทางผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับใบ Certificate รับรองการผ่านการอบรมด้วย โดยทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 6 พฤศจิกายน 2561 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท สตรอง(ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท บางกอก ไฮแล็บ จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สร้างความร่วมมือในการจัดอบรมสัมมนาตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบการ ในจัดสัมมนาทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกรุงเทพ บริษัท สตรอง (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท บางกอก ไฮแล็บ จำกัด ทั้ง 3 องค์กร ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่สหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จึงร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ในการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์วางแผนที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ New S Curve ทั้งหลักสูตรประเภท Degree และ Non Degree เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ที่เติมเต็มความรู้และทักษะตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป อ้างอิง