เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 76% v/v

เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ “บี เอช แอล แฮนด์ แซนิไทเซอร์ เจล”

เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

ส่วนประกอบ
Ethyl Alcohol 76% v/v

เลขที่ใบจดแจ้ง : 14-1-6400027310

ปริมาตรสุทธิ 500 มล.