MyFuge™ Mini centrifuge

รายละเอียดคุณลักษณะ

 1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็ก (Mini Centrifuge)
 2. สามารถใช้กับหัวปั่นแบบ Microtube และ PCR ได้
 3. ความเร็วในการปั่น 6,000 รอบต่อนาที และค่า RCF ได้ 2,000 xg
 4. ขนาดของเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) ไม่น้อยกว่า 114x150x114 มม.
 5. เครื่องมีน้ำหนักไม่มากกว่า 5 กิโลกรัม
 6. สามารถใช้กับไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 50-60 เฮิรทซ์
 7. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 8. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง
  • หัวปั่นชนิด microtube 8 ตำแหน่ง ที่สามารถใส่หลอดตัวอย่างขนาด 5 หรือ 2.0 มิลลิลิตร
  • หัวปั่นชนิด PCR 16 ตำแหน่ง ที่สามารถใส่หลอดตัวอย่างขนาด 2 มิลลิลิตร

สนใจสินค้าสามารถติดต่อขอรับฟังรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9715800 หรือ 08-6332-7470, 08-1823-4027