ศูนย์เครื่องมือฯ จัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจและการใช้งานเครื่อง Spectrophotometer Model 1205

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับบริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด จัดฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง Spectrophotometer Model 1205 และความรู้ความเข้าใจเครื่อง Spectrophotometer วิธีการสอบเทียบเครื่องสำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิคสอบเทียบในระบบ ISO 17025 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 โดยทางผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับใบ Certificate รับรองการผ่านการอบรมด้วย โดยทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *